De echtscheidingsprocedure

Als u in scheiding ligt komt er veel op af. Hieronder vindt u globaal welke verschillende stappen er voorkomen tijdens de echtscheidingsprocedure:

 • Stap 1 Vertel het uw partner
 • Stap 2 Kies echtscheidingsprocedure
 • Stap 3 Echtscheidingsconvenant opstellen
 • Stap 4 Ouderschapsplan opstellen
 • Stap 5 Verzoek om echtscheiding indienen
 • Stap 6 Afhandeling echtscheiding
 • Stap 7 Inschrijving echtscheidingsbeschikking

Voordat er een verzoek tot echtscheiding kan worden ingediend bij de rechtbank, moeten er verschillende afspraken gemaakt worden. Denkt u er samen uit te komen, dan is mediation wellicht de beste oplossing om tot een overeenkomst te komen. Als u dit niet nodig denkt te hebben omdat u het over alles eens bent, dan kunt u ook volstaan met een advocaat die voor u beiden zorgt dat de juiste afspraken op papier komen te staan om vervolgens een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding in te dienen. Komt u er samen niet uit en wordt er een eenzijdig verzoek tot ontbinding van het huwelijk ingediend? Dan heeft u ieder apart een advocaat nodig die op komt voor uw belangen.

Bij ons kantoor werken gespecialiseerde advocaten die u helpen uw echtscheiding op de juiste manier te regelen.

Belangrijke zaken vastleggen

Bij de aanvraag van een echtscheiding moet een echtscheidingsconvenant worden ingediend met daarin alle gemaakte afspraken. Heeft u samen (minderjarige) kinderen? Dan moet er ook verplicht een ouderschapsplan in worden opgenomen. Wij kunnen u in Tilburg uitgebreid adviseren over alle zaken die u moet opnemen in het convenant. Denk hierbij aan de volgende zaken:

 • Wie gaat er voor de kinderen zorgen?
 • Wie blijft er in de huidige woning wonen?
 • Hoe wordt de boedel verdeeld?
 • Wat is de hoogte van de kinder- en of partneralimentatie?

Door het ouderschapsplan verplicht te stellen, wil de rechter voorkomen dat de scheiding slecht uitpakt voor uw kinderen. Wij helpen u in Tilburg en in de omgeving van Tilburg graag om bovenstaande in kaart te brengen.